Što su predčitačke vještine i kako djeci možemo pomoći da ih razviju?

Prije nego urone u svijet knjiga, djeca razvijaju predčitačke vještine koje im pomažu da jednog dana budu što bolji čitatelji. One su nužne i za razumijevanje i primjenu abecednog načela, o kojem smo pisali ovdje.

Što su predčitačke vještine?

Čudina-Obradović (2002.) predčitačke vještine definira kao osjetljivost za smisao i karakteristike pisanog jezika. Dakle, djeca već u dobi između 2,5 i 3 godine mogu početi pokazivati osnovno razumijevanje pisanog teksta.

Kako piše Čudina-Obradović, a u svojem radu prenosi ‘Predčitačke vještine u vrtiću’ prenosi Ana Vidović, one se mogu podijeliti u četiri kategorije:

  • funkcija i svrha pisanog jezika
  • tehničke karakteristike pisma
  • svijest o uporabi glasovne strukture riječi
  • grafo-foničko znanje

Svaku od karakteristika objasnit ćemo kroz par rečenica,
onako kako ih definira Čudina-Obradović.

Funkcija i svrha pisanog jezika – dijete je svjesno da netko čita ili piše, kao i da se tekstom može slati/primiti poruka
Tehničke karakteristike pisma – ovaj se segment odnosi na veliko i malo slovo, pisanju slijeva nadesno, usvajanje osnovnih pojmova…
Uporaba glasovne strukture riječi – djetetu postaje jasno kako su riječi sastavljene od glasova pa ih može samo rastaviti, igrati se rimom i aliteracijom.
Grafo-foničko znanje – kada dijete uoći poveznicu između glasa i slova, spremnost za čitanje je najbolja.

Inače, svaka se od ovih faza približno poveđuje s određenom dobi. Tako dijete funkcije i svrhe pisanog jezika postaje svjesno s 2 i 3 godine, tehničke karakteristike pisma osvještava između 4. i 5. godine, fonološka svjesnost počinje se razvijati između 5. i 6. godine, a grafo-foničko znanje najčešće se razvija između 6. i 7. godine.

Čudina-Obradović piše, a Vidović u svojem radu prenosi kako se danas predčitačke vještine smatraju važnim predznakom buduće čitačke i školske uspješnosti.

Važnu ulogu imaju i roditelji koji s djetetom trebaju razgovarati, čtiati mu, naglašavati važnost čitanja, širiti vokabular, poticati ga na pričanje i prepričavanje i općenito ga upoznavati s knjigama.

Kako se razvijaju predčitačke vještine?

Kao što je spomenuto, važnu ulogu u razvijanju predčitačkih vještina imaju i roditelji koji u dnevni raspored mogu ubacivati različite aktivnosti za poticanje razvoja čitanja.

Jedna od aktivnosti odnosi se na svakodnevno čitanje. Stručnjaci ističu kako nikad nije rano za napraviti prve čitalačke korake. U početku, beba će najvjerojatnije zaspati dok joj čitate, no kako raste, privikavat će se na ideju da knjiga zapravo predstavlja poruku.

Čitanje se u svakodnevne aktivnosti ne mora uključiti nužno kroz knjige. U trgovini čitajte popis namirnica ili natpise na proizvodima, čitajte poruke s plakata na ulicama, raspravljajte o knjigama…

Prilikom čitanja, dobro je postavljati pitanja – tako prakticirate dijaloško čitanje o kojem smo pisali ovdje. Ono je dobro za širenje vokabulara i stvaranje rječnike raznolikosti.

Za predčitačke vještine dobro je ranije upoznati se sa slovima. To ne mora biti kroz klasično čitanje, nego kroz razne pjesme o abecedi, slova u imenima i raznim igrama, kroz kartice koje će djecu poučiti velikom i malom slovu te kroz riječi koje pokazuju kako svaka od njih započinje određenim slovom.

Za predčitačke vještine pomoći će i rimovane pjesme, a djecu uvijek možete potaknuti da zajedno osmišljavate i neke nove rime. Kada shvati kako rima funkcionira, možete prijeći na idući korak, odnosno igre povezane s rimom. Na primjere, recite tri riječi, od kojih se samo dvije rimuju, i pitajte koja se riječ ne uklapa.

U razvijanju vještina, dotaknite se i onih slušalačkih, tako da s djetetom razvijate sposobnost prepoznavanja glasova u riječi. Neka kod jednostanvih, troslovnih riječi poput ‘zec’ pokuša prepoznati s kojim slovom započinje, s kojim završava, a koje se nalazi u sredini.

S vremenom će moći igrati i neke složenije jezične igre. Primjerice, neka dijete kaže ‘trava’, zatim ‘t’ zamijeni s ‘k’. Pitajte ga što čuje (‘krava’) i vidjet ćete kako s vremenom razvija sposobnost odvajanja i prepoznavanja glasova.

Izvori: Čudina-Obradović, M. (2002b): Igrom do čitanja: igre i aktivnosti za
razumijevanje vještina čitanja. Zagreb: Školska knjiga,
Vidović, A. (2018.): Predčitačke vještine u vrtiću, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu,
Empowered Parents – 10 Ways to Build Pre-Reading Skills in Kids
Foto: Shutterstock