Uvjeti i pravila korištenja

1. Uvod
Dobrodošli na stranice kampanje Čitaj svojoj bebi. Nadamo se da će Vam boravak na našim stranicama biti ugodan i koristan te da ćete biti zadovoljni našom uslugom. 
 
Ovi Uvjeti i pravila korištenja na Čitaj svojoj bebi Internet stranici (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja) odnose se na korištenje Internet stranice kampanje Čitaj svojoj bebi, odnosno web domene www.citajsvojojbebi.hr . 
 
Svrha i cilj kampanje, odnosno ove Internet stranice je promicanje čitanja djeci od najranije dobi. Putem ove Internet stranice, možete čitati članke i savjete stručnjaka  te se informirati o korisnim činjenicama vezano uz promicanje čitanja djeci od najranije dobi.
Savjeti i preporuke pojedinaca koje možete pročitati na stranici su isključivo informativnog karaktera, a primjenu istih vršite na vlastitu odgovornost.
Vlasnik Čitaj svojoj bebi Internet stranice je trgovačko društvo Pluma studios d.o.o., Zagreb, Nova cesta 151 (u daljnjem tekstu “Pluma studios”, “Mi”). 
 
1.1. Korištenje i izmjene
Web stranice Čitaj svojoj bebi mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema ovim Uvjetima korištenja.
Korištenjem Čitaj svojoj bebi Internet stranice, obvezujete se poštivati navedena pravila i uvjete.
 
Molimo, pažljivo pročitajte ovaj dokument prije upotrebe Čitaj svojoj bebi Internet stranice i prije prijave na Newsletter listu. Koristeći ove stranice i prijavom na Newsletter listu suglasni ste da ste pročitali, razumjeli i složili se s ovim Uvjetima korištenja. Uvjete korištenja možete spremiti na Vaše računalo ili ispisati klikom na ikonu “ispiši” na Vašem pregledniku.
 
Ako se ne slažete s ovim Uvjetima korištenja, molimo nemojte koristiti ove stranice. 
 
Molimo, uzmite u obzir da mi zadržavamo pravo modificirati Uvjete korištenja i da biste ih trebali pregledavati periodično. Ako Vam je neka promjena Uvjeta korištenja neprihvatljiva, trebali biste odustati od korištenja ovih stranica. Ako ipak nastavite koristiti ove stranice, smatrat  će se da ste prihvatili sve promjene.
 
1.2. Termini
“Korisnik” je osoba koja koristi ovu stranicu ili se prijavila na Newsletter listu u sklopu ove stranice
“Vlasnik stranice” je Pluma studios d.o.o.
“Uvjeti korištenja su standardni termini i uvjeti poslovanja definirani u ovome dokumentu
 
1.3. Elektronska komunikacija
Posjećivanjem Čitaj svojoj bebi Internet stranice, komunicirate elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su Vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.
 
1.4. Savjeti i tekstovi
Savjeti i preporuke pojedinaca koje možete pročitati na stranici su isključivo informativnog karaktera, a primjenu istih vršite na vlastitu odgovornost. Iako se trudimo angažirati najbolje stručnjake iz svakog područja koje obrađujemo, ukoliko imate ozbiljniji problem, a koji je vezan uz neku od tema koju ste pročitali na ovoj Internet stranici, preporučamo da savjetujete stručnu osobu iz navedenog područja odnosno da postupate sukladno njenim uputama. 
Mi ne preuzimamo odgovornost za bilo kakvu posljedicu nastalu upotrebom savjeta ili preporuka koje možete pronaći na ovoj stranici.
 
2. Popusti i akcije
Svi popusti i akcije koje provode firme i robne marke koje podržavaju kampanju Čitaj svojoj bebi, detaljno su opisani na ovoj Internet stranici. Svoja prava u pojedinoj akciji ili popustu koji se provodi u sklopu kampanje Čitaj svojoj bebi, možete ostvariti isključivo za vrijeme trajanje pojedine akcije u skladu s opisanim uvjetima i pravilima.
Svaka firma koja u sklopu kampanje provodi pojedinu akciju, odgovorna je za jamstvo i kvalitetu isporučenih proizvoda te kupovinom istih prihvaćate Uvjete prodaje propisane od strane konkretne firme odnosno robne marke.

3. Pravila privatnosti

Ova pravila privatnosti objašnjavaju kako Pluma studios d.o.o. (dalje u tekstu: “Pluma studios”) obrađuje Vaše osobne podatke prilikom korištenja Internet stranice Čitaj svojoj bebi. Pluma studios je usmjerena na zaštitu Vaših osobnih podataka i njihovu obradu u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. 
 
Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke i kako će se oni koristiti.
 
Pluma studios d.o.o., Nova cesta 151, 10000 Zagreb je voditelj obrade Vaših osobnih podataka.
 
Imamo službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati putem e-maila: info@tvornicasnova.hr ili na adresu Nova cesta 151, 10000 Zagreb. 
 
3.1. Svrhe u koje obrađujemo osobne podatke
Vaše osobne podatke obrađujemo jer nam zakonski propisi nalažu određena postupanja, odnosno jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora, ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. 
 
Ukoliko osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova, zatražit ćemo Vašu privolu. Ako se obrada temelji na Vašoj privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail: info@tvornica-snova.hr ili na adresu Nova cesta 151, 10000 Zagreb. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. 
 
Vaše osobne podatke obrađujemo kada je to potrebno u marketinške svrhe, u svrhe unaprjeđenja našeg poslovanja i Vašeg korisničkog iskustva (npr. kada kontaktirate našu službu za korisnike, kada se prijavite na naš newsletter, kada ispunite anketu o Vašim podacima, našim aktivnostima i uslugama, itd.). 
 
Osobne podatke uglavnom prikupljamo izravno od Vas, kada ispunite određeni obrazac. 
 
3.2. Kategorije osobnih podataka   
Kada se prijavljujete na Newsletter listu prikupljamo Vašu adresu elektroničke pošte (e-mail adresa) te po potrebi Vaše ime i prezime te dob Vašeg djeteta.
Kod slanja različitih kodova s popustima na koje imate prava kroz akcije koje se provode u sklopu kampanje Čitaj svojoj bebi, možemo Vas tražiti i dodatne podatke poput broja računa ili narudžbe kao i datuma istog, a na osnovu kojeg ostvarujete pravo na popust, zatim Vašeg imena i prezimena i adrese elektroničke pošte. 
Ponekad, da bi mogli ostvariti Vaša prava na popuste koji se komuniciraju u sklopu kampanje Čitaj svojoj bebi, od Vas tražimo i dodatne osobne podatke kao što su: podaci o obrazovanju, datum rođenja, spol, kontakt, adresa za plaćanje, adresa za dostavu, financijske informacije uključujući informacije o kreditnim, debitnim karticama ili druge informacije o plaćanju koje pružite pri ispunjavanju obrazaca na Tvornica snova web stranicama, prilikom plaćanja na Tvornica snova web stranici, ili kada komunicirate s nama putem telefona ili e-pošte, Vašu povijest kupnje naših proizvoda i usluga te dodatne informacije koje odlučite dobrovoljno podijeliti s nama. Također, prikupljamo osobne podatke koje nam pružite prilikom popunjavanja online obrazaca.
 
 
3.3. Vaša prava
Vaša prava su slijedeća:
 
Pravo na pristup
Imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju – između ostalog – svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti Vaše pravo pristupa.
 
Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje ste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.
 
Pravo na ispravak

Imate pravo ishoditi od nas ispravljanje Vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.
 
Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”)
Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje Vaših osobnih podataka i mi smo obvezni izbrisati takve osobne podatke.
 
Pravo na ograničenje obrade
Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.
 
Pravo na prigovor
Pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu Vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na Vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo Vaše osobne podatke.
 
Pravo na prenosivost podataka
Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja.
 
 
Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte Tvornicu snova na e-mail: info@tvornicasnova.hr ili na adresu Nova cesta 151, 10000 Zagreb. 
 
Ako niste zadovoljni time kako obrađujemo Vaše osobne podatke, možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka. 
 
3.4. Čuvanje osobnih podataka
Osobne podatke koje prikupimo o Vama, čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca. 
 
Prikupljeni podaci bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za gore navedene svrhe. 
 
Vaši osobni podaci se neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što Pluma studios razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. Pluma studios će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuju Tvornicu snova na čuvanje podataka. 
 
Ako ste nam dali privolu, Vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole.
 
U slučaju da izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa, Vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti. 
 
Nadalje, ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni podaci se mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.  Pluma studios će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon, odnosno propis koji obvezuju voditelja obrade na čuvanje podataka.
 
3.5. Primatelji osobnih podataka
Važno je napomenuti kako Vaše osobne podatke možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime i za račun Tvornice snova koja upravlja Internet stranicom Čitaj svojoj bebi. Na primjer, za potrebe marketinga, financija, oglašavanja, obrade plaćanja, isporuke i druge usluge u i izvan Internat stranice. Spomenuti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također, obvezujemo ih da adekvatno zaštitite Vaše podatke te da ih smatraju poslovnom tajnom.
 
U nekim slučajevima partneri koji pružaju usluge u ime ili za račun Tvornice snova mogu Vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da Vašim podacima postupaju sa posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima koji su na snazi u Europskoj uniji.
 
3.6. Kolačići
Zadržat ćemo i procijeniti informacije o Vašem nedavnom posjetu našoj web stranici i kako ste koristili različite dijelove naše web stranice radi analitičkih ciljeva, odnosno kako bismo razumjeli na koji način korisnici koriste naše web stranice. 
 
Kako bismo održavali  našu web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnost budu na očekivanoj razini, koristimo tehnologiju poznatu kao “kolačići”. Kolačići su male datoteke koje šaljemo na Vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice, a mi Vam možemo prikazivati rezultate koji su relevantni za Vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima Vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.
 
Privremene kolačiće koristimo kako bismo Vam, primjerice, omogućili korištenje funkcije košarice na više stranica. 
Ostali kolačići ostaju pohranjeni na Vašem računalu po završetku sesije preglednika. To su tzv. trajni kolačići. Trajni kolačići omogućuju automatsko prepoznavanje Vašeg preglednika prilikom sljedećeg posjeta, tako da ne morate ponavljati Vaše preferirane unose i postavke. 
 
Kolačići nam omogućuju da ponudu optimalno prilagodimo korisnicima i učinimo ju efikasnijom i sigurnijom. 
 
U trenutku kada pristupite našoj internet stranici, kolačići prikupljaju podatke kao što su datum i vrijeme pristupa, naziv pozvane stranice, ID sesije, Referrer URL (ranije posjećena internetska stranica), prenesena količina podataka, informacije o nazivu i verziji preglednika. 
 
Instaliranje kolačića možete blokirati odgovarajućom postavkom u Vašem pregledniku. Napominjemo da u tom slučaju nećete moći koristiti sve funkcije naše internetske stranice.
 
Više o korištenju kolačića te o reguliranju njihovih postavki pročitajte na stranici Zaštita podataka.